Arbejdstid

Alle_096 2013 06 04 DLF Skole 018

Danmarks Lærerforening har traditionelt indgået arbejdstidsaftaler, der er gældende for alle kredse. Det lykkedes ikke at opnå enighed om nye aftaler for arbejdstid ved overenskomstforhandlingerne i 2013 (OK 13) og ej heller ved OK15-forhandlingerne.
På nuværende tidspunkt er der derfor ingen aftaler. Det er regeringsindgrebet, Lov 409, der træder ind som de arbejdstidsregler, der gælder for underviserområdet i kommunerne.

Rødovre Lærerforening og Rødovre Kommune har den 9. oktober 2015 indgået en professionsaftale, der blandt andet omtaler forhold vedrørende arbejdets placering og muligheden for at sætte tid på opgaveoversigten. Du finder vores "hjælpeværktøj" og en vejledning til dette i boksen til højre.