Arbejdstid

Alle_096 2013 06 04 DLF Skole 018

Danmarks Lærerforening har traditionelt indgået arbejdstidsaftaler, der er gældende for alle kredse. Det lykkedes ikke at opnå enighed om nye aftaler for arbejdstid ved overenskomstforhandlingerne i 2018 (OK18).

Derimod er der indgået en aftale om en periodeforhandling og et samarbejde under navnet "Ny start". Forventningen er at der senest ved overenskomstforhandlingerne i 2021 indgås en ny aftale om arbejdstid med KL. 
På nuværende tidspunkt er det regeringsindgrebet fra 2013, Lov 409, der træder ind som de arbejdstidsregler, der gælder for underviserområdet i kommunerne. Der er dog enkelte justeringer indgået mellem KL og LC.

Læs mere om de centrale aftaler på Danmarks Lærerforenings hjemmeside.

Rødovre Lærerforening og Rødovre Kommune har den 9. oktober 2015 indgået en professionsaftale, der blandt andet omtaler forhold vedrørende arbejdets placering og muligheden for at sætte tid på opgaveoversigten. Du finder vores "hjælpeværktøj" og en vejledning til dette i boksen til højre.

"Aftale om intern undervisning af kollegaer" er sat i bero, da der pågår forhandlinger med forvaltningen.