Budgethøringssvar 2019 fra RLF

RLF har sendt sit svar, vedrørende Rødovre Kommunes administrative budgetforslag for 2019.

Vi er positive overfor, at vi har en kommune, som fremskriver og dermed tilpasser udgifterne positivt til folkeskolen i Rødovre.

Effektmål i Rødovre kommune behøver ikke kun handle om høje karakterer, resultater af de nationale test og optagelse på ungdomsuddannelse. Vi har brug for en bedre prioritering af opgaver og projekter i Rødovres folkeskoler.

Du kan læse hele høringssvaret ved at klikke på linket.