Når verdens bedste job bliver for hårdt

Til Rødovre Lærerforenings generalforsamling 2019, havde vi forskerne til Rapporten "Når verdens bedste job bliver for hårdt", til at lave et kort oplæg om hvordan de ser jobbet som skolelærere. Der blev lovet et link til rapporten.

Hvis du vil læse rapporten tryk her.

Nedenstående er et lille udsnit at forskernes afsluttende perspektiver.

"Noget af det, rapporten tydeligt viser, er i hvor høj grad lærergruppen i denne undersøgelse er dedikerede
til det, de oplever som deres kerneopgave, nemlig undervisningen og det arbejde med især relationerne til deres elever, som foregår i tilknytning hertil. Der er således tale om engagerede lærere, som tager
deres arbejde alvorligt, og som ikke uden videre fraviger deres idealer om, hvordan man er en god lærer,
selvom de oplever, at forskellige forhold kan besværliggøre det. De fraviger heller ikke uden videre deres
tro på folkeskolen, som langt de fleste synes er en vigtig samfundsinstitution. Men denne dedikation til
trods er der også tale om lærere, der fortæller om, hvor stort et arbejdspres de dagligt oplever, og om den
frustration, det udløser, når man ikke oplever at kunne komme til at gøre sit arbejde godt nok. For nogles
vedkommende får det dem til at overveje at søge væk fra folkeskolen, mens andre forsøger at navigere i
dagligdagen, men har benyttet undersøgelsen til at udtrykke et håb og et ønske om, at nogen opdager,
hvor pressede de er, og beslutter sig for at ændre på forholdene."