Kredsstyrelsen

Kreds 017 Kredslogo2

I Rødovre Lærerforening har vi en TR-kredsstyrelse. 
Din tillidsrepræsentant på skolen er medlem af kredsstyrelsen.
Kredsstyrelsen er den politiske del af den faglige forening.

I kredsstyrelsen sidder også formand, næstformand og kasserer for Rødovre Lærerforening. Desuden er fællestillidsrepræsentanten, såfremt denne ikke er blandt de ovennævnte, også repræsenteret. De er valgt på generalforsamlingen i lige år.

I kredsstyrelsen sidder flg. medlemmer:

Kredsformand Anders Liltorp Generalforsamlingsvalgt
Næstformand* Bodil Kornbek Generalforsamlingsvalgt
Kasserer Niels Abrahamsen Generalforsamlingsvalgt
TR Maria Liltorp Tinderhøj Skole
TR Birte Dalsgård Valhøj Skole
TR Bruno Carlos Barbalho Hendriksholm Skole
TR Christoffer Toftegaard Islev Skole
TR Carsten Eriksen Nyager Skole
TR Sabrina Bentz Eskildsen Rødovre Skole
TR Trine Blomberg Skovmoseskolen
 Fællestillidsrep.  Jens-Halvor Zoffmann  (Tinderhøj Skole)
Ass. medl. Greta Jørgensen Formand for Seniorgruppen (fraktion 4)

 

Forretningsudvalget udgøres af: Anders Liltorp, Bodil Kornbek, Birte Dalsgård, Niels Abrahamsen og Jens-Halvor Zoffmann.


* Valgt som 2. delegeret på generalforsamlingen og som næstformand af kredsstyrelsen.

Kredsstyrelsens forrretningsorden