Politik

Generalforsamling

Alyn på generalforsamling 2015

Da Rødovre Lærerforenings generalforsamling er udskudt, afventer vi hele situationen. Lige nu forventer vi, at kunne afholde generalforsamlingen inden sommerferien. Britt Jensen vil fortsat gerne komme og tale på vores generalforsamling og vi vil selvfølgelig forsøge at planlægge efter det.

Vi vil derfor først afholde generalforsamlingen, når det er forsvarligt og i overensstemmelse med myndighedernes anbefalinger og vejledning.

------------------------------------------------------

Se materialet til den seneste/kommende generalforsamling til højre, samt tidligere års materiale under "Arkiv."

Generalforsamling 2020

Foreløbig dagsorden

Endelig Dagsorden

(Under arbejdelse)

Kandidatforslag

Regnskab

Bemærkning til regnskab

 Samlet beretning

(Under arbejdelse)