Kommunalvalg 2017

Folkeskolen er et topemne for borgerne i Rødovre - men hvad vil partierne gøre? Hvad er visionerne? Hvem er du enig med? Hvilke partier skal have DIN stemme?
Vielskerskolen Komprimeret

Trivsel og højt fagligt udbytte

Hvilke rammer vil I som parti arbejde for, så vi sikrer de bedste forudsætninger for trivsel, højt fagligt udbytte og et godt samarbejde mellem skole og hjem? Hvad har I arbejdet for i den forgangne periode? 

Undervisningsdifferentiering

Hvordan vil I som parti sikre at principperne for undervisningsdifferentiering kan praktiseres på alle skoler, i alle fag og for alle elever? Hvad har arbejdet for i den forgangne periode?

Kvalificerede lærere

Hvordan vil I som parti sikre, at alle elever undervises af kvalificerede læreruddannede i alle fag? Hvad har I arbejdet for i den forgangne periode?

Inklusion og specialundervisning

Hvordan vil I som parti sikre, at alle børn får det rette undervisningstilbud? Hvad har I arbejdet for i den forgangne periode? 

Brevet til partierne i Rødovre #KV17