Indefrosne feriemidler - hvad, hvornår og hvordan

Palmer Fra Hawaii
Folketinget har vedtaget, at du kan få de indefrosne feriepenge, som du har optjent i perioden 1. september 2019 – 31. marts 2020, udbetalt. Har du været ansat i hele perioden 1. september 2019 – 31. august 2020, så svarer det til 3 ugers feriepenge. Det er frivilligt om du vil have pengene udbetalt, og du skal selv søge om udbetalingen af de indefrosne feriepenge.

Hvornår får jeg udbetalt pengene?

Det forventes at ansøgningsperioden bliver fra 1. oktober 2020 til 1. december 2020, og der skal forventes op til 14 dages sagsbehandlingstid, inden pengene kommer ind på kontoen. Det vil der komme mere information om, når vi kommer tættere på ansøgningsperioden.

Hvor meget kan jeg få udbetalt?

Det er fuldstændigt afhængigt af, hvor meget du har tjent i perioden 1. september 2019 – 31. august 2020, og hvor meget du betaler i skat. Du skal betalte skat af pengene, og overskrider du grænsen for topskat, så bliver pengene beskattet med de yderligere 15 procent i topskat.

Hvis du vil have en fornemmelse af, hvor mange penge det drejer sig om, så har dr.dk lavet en beregner, hvor du kan få et groft estimat på beløbets størrelse. (Du skal være opmærksom på, at det udelukkende er et meget forsimplet redskab, der ikke tager højde for din privatøkonomi).

Prøv selv at beregne her: https://www.dr.dk/nyheder/penge/dine-indefrosne-feriepenge-er-paa-vej-til-dig-se-hvor-mange-du-faar

Hvor kommer pengene fra?

Pengene kommer fra de op til fem ugers feriepenge, der er blevet indefrosset, fordi vi er på vej ind i et nyt feriesystem. I overgangsperioden mellem det nye og det gamle feriesystem, som startede 1. september 2019, og som slutter 31. august 2020, har lønmodtagere opsparet 12,5 procent af deres ferieberettigede løn. Det svarer til fem ugers løn.

Hvad nu hvis jeg er arbejdsløs?

Hvis du har haft ansættelse på et eller andet tidspunkt i perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020, så har du feriepenge, der er blevet indefrosset. Du får derfor udbetalt indefrosne feriemidler som alle andre. Udbetalingen af de indefrosne feriemidler bliver ikke modregnet i dagpengene. Bemærk at feriedagpenge, der bliver optjent på baggrund af dagpenge ikke er blevet indefrosset. Det er kun feriepenge af lønindtægter.

Hvad nu hvis jeg er pensionist eller på overførselsindkomst?

Så får du udbetalt 1.000 kr. skattefrit.