Ytringsfrihed

Ytringsfriheden er en grundlæggende søjle i vores samfund. Det er der ingen tvivl om. Muhammed-tegningerne, Tibet-sagen og PET-bogen er et udpluk af de sager, der får debatten om ytringsfrihedens kår og eventuelle grænser til at blusse op.

Ytringfriheden er en forudsætning for demokratiet og udviklingen af vores institutioner. Men også offentlige ansatte oplever, at deres frihed til at ytre sig er under pres. RLF´s medlemmer hørte selv mere indgående om det på vores medlemsweekend på Frederiksdal september 2016, da Rasmus Willig redegjorde for udviklingen. En del af problemet ligger i manglende kendskab til, hvad man må sige, og hvordan man udtrykker sine synspunkter i den offentlige debat.

Der er heldigvis opmærksomhed på ytringsfriheden, blandt andet fra de faglige organisationer. Her har man bestræbt sig på at forklare de, i grunden ret simple forhold, der gør sig gældende. Vi linker til vejledninger fra DLF (lang) og FTF (kort) til højre. Også Justitsminsteriet følger trop og har udgivet en ny vejledning om offentlig ansattes ytringsfrihed. Brug den!