Ytringsfrihed

Ytringsfriheden er en grundlæggende søjle i vores samfund. Det er der ingen tvivl om. Debatten om ytringsfrihedens kår og eventuelle grænser blusser ofte op.

Ytringfriheden er en forudsætning for demokratiet og udviklingen af vores institutioner. Men også offentlige ansatte oplever, at deres frihed til at ytre sig kan være under pres. Som offentlig ansat er det vigtigt af have kendskab til, hvad man må sige, og hvordan man udtrykker sine synspunkter i den offentlige debat.

Der er heldigvis opmærksomhed på ytringsfriheden, blandt andet fra de faglige organisationer. Her har man bestræbt sig på at forklare de, i grunden ret simple forhold, der gør sig gældende. Vi linker til vejledninger fra DLF og Justitsminsteriet som har udgivet vejledninger om offentlig ansattes ytringsfrihed.

 

Vejledninger