Ferie

Solnedgang Fra Hawaii Eget Billede

Nye ferieregler i 2020

Fra 1. september er der nye ferieregler, disse vil have virkning på vores område fra sommeren 2020. Rødovre Lærerforening og Rødovre Kommune har indgået aftale. Se aftale i højre side. 

Hvis du vil læse mere indgående om den nye ferielov, så klik her.

Får du løn i ferien?
Lærerne er omfattet af samme ferieregler som på det øvrige arbejdsmarked.

Som udgangspunkt får man altså løn af kommunen i ferier i den udstrækning,  man i samme kommune har optjent feriedage hertil. Feriedage optjenes i et kalenderår og afvikles i et efterfølgende ferieår, som begynder 1. maj og slutter 30. april året efter.

Det betyder, hvis du er ansat 1. januar sidste år eller senere, at du max. har optjent ret til løn i 2,08 dages ferie for hver måned du har arbejdet i kommunen (12 x 2,08 = 25 dage = 5 uger). I resten af ferien kan du enten benytte et evt. feriekort fra tidligere arbejdsgiver, eller melde dig hos a-kassen for at få feriedagpenge. Er du ansat 1. januar i år eller senere har du ikke ret til løn i ferien i dette ferieår. Er du medlem af en a-kasse, bør du henvende dig til denne god tid inden ferien for at få at vide, hvordan du skal forholde dig.

Hvornår er der ferie?
Lærerne har 5 ugers ferie, ligesom de fleste andre danskere. "Elevferie" (fx. jule-, påske- eller vinterferie) er ikke ferie for lærere i Rødovre, selvom du ikke normalt møder på skolen i disse perioder.

Feriens placering i Rødovre aftales for et år ad gangen med Rødovre kommune. I ferieåret der strækker sig fra 1.maj  - 30. april er ferien placeret 4 uger i juli samt i uge 42 (elevernes efterårsferie).

Den 6. ferieuge
Udover de lovpligtige 5 ugers ferie har vi via overenskomsten fået den 6. ferieuge. Den kan afholdes på et tidspunkt efter eget valg, men placeringen skal være forenelig med arbejdspladsens tarv.

Kontakt din TR om særlige retningslinjer herfor på din skole.
6. ferieuge kan også indregnes som en timenedsættelse på 7,4 timer pr. dag og så indgå som en nedsættelse af arbejdsopgaverne. Hele 6. ferieuge giver 37 timers nedsættelse i arbejdstiden - ca. en time om ugen. Dette anbefaler vi ikke under Lov 409.

Endelig har du ret til at få ikke afholdte feriedage fra "den 6. ferieuge" udbetalt efter afslutningen af ferieåret. Dette skal meddelelse din ledelse senest 1. oktober. Du skal så have dem udbetalt ultimo maj. Hver feriedag har en værdi af 0,5% af din årsløn. Vær opmærksom på, at løn under ferie i optjeningsåret her ikke indgår i beregningsgrundlaget for årslønnen.
Feriefridage kan også overføres til næste ferieår.
For ledige
Ledige bør kontakte deres a-kasse for at få feriedagpenge i de 5 ugers ferie.
Sygdom i din ferie - se linket til højre "Sygdom og ferie".