Kontingent

Kontingentet til Rødovre Lærerforening er indeholdt i kontingentet til Danmarks Lærerforening. Det opkræves månedligt forud til forfald den 1. i måneden for fraktion 1,2 og 3, samt årligt til forfald primo januar for de andre fraktioner.

Kontingentandelen til Rødovre Lærerforening udgør jvf. vedtægterne "....1,065 % af en nyansat nyuddannet lærers månedsløn i Rødovre" og fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

I 2011 vedtog generalforsamlingen, at kontingentet for fraktion 1,2 og 3K fremover skulle gælde allerede fra næstkommende 1. maj og ikke som tidligere først fra årsskiftet.
De andre fraktioners kontingentfastsættelse skulle dog først gælde fra årsskiftet.

De gældende satser vedtaget på seneste generalforsamling ser du i boksen til højre.

Kontingentsats