Arbejdsliv

Psykisk arbejdsmiljø - sådan håndterer vi det i Rødovre

Her finder du information du kan have bruge, hvis du har brug for hjælp i forbindelse med det psykiske arbejdsmiljø. Rødovre Kommune prioriterer at forebyggelse, sundhedsfremme og "Det rummelige arbejdsmarked" er en del af det daglige, lokale sundheds- og arbejdsmiljøarbejde på de enkelte arbejdspladser. Det prioriteres også, at der arbejdes systematisk for et sikkert og sundt arbejdsmiljø. På denne side kan du bl.a. finde forskellige informationer, vejledninger og aftale, der kan understøtte dette arbejde.

Rødovre Kommunes Sundhedsordning

www.facebook.com/sundhedsordningen

 OBS Sundhedsordningen i en Corona-tid

Pr. 1. april vil PrimaCare levere sundhedsydelser til Rødovre Kommunes sundhedsordning. I den tid nedlukningen varer, vil der stadig være begrænset adgang til enkelte ydelser.

PrimaCare kontaktes på tlf. 78 79 39 40 både ved spørgsmål, booking samt aflysning af tider.

Du kan læse PrimaCares persondatapolitik her.

Psykologordningen:

Som hidtil giver ordningen ledere mulighed for at tilbyde medarbejdere psykologhjælp ved arbejdsrelaterede problemstillinger. Psykologsamtalerne afvikles telefonisk.

Fysioterapi:

Da alle klinikker er lukket, kan der ikke ydes fysioterapeutisk behandling.

PrimaCare tilbyder i stedet fysioterapeutisk vejledning telefonisk via deres rådgivningscenter, der kan kontaktes af både ledere og medarbejdere på tlf. 78793940 alle hverdage kl. 8-16.

Opdatering d. 14. april 2020

På baggrund af retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, kan der pr. 14. april tilbydes følgende begrænsede ydelser ift. fysisk behandling. Kontakt PrimaCare på tlf. 78793940 ved behov.

Video- eller telekonsultationer til forløb som ikke er akutte

Fysiske behandlinger til medarbejdere med akutte smerter, og som derudover lever op til retningslinjerne for fysisk behandling lokalt på klinikken

Holdtræning på video

Alle akutte behandlinger foregår hos Rødovre Fysioterapi og Træning, Rødovrevej 251. Kontakt PrimaCare på tlf. 78 79 39 40 for både booking og aflysning af tider

 Hvem kan benytte sundhedsordningen?

Sundhedsordningen kan benyttes af alle månedslønnede medarbejdere i Rødovre Kommune.

Ved nogle typer af orlov kan Sundhedsordningen stadig benyttes. Det gælder for orlov, som du er berettiget til ifølge KTO-aftalen eller ifølge lov. Det er for eksempel barsel uden løn. For øvrige orlovsformer, som ifølge kommunes orlovspolitik er uden løn, kan trivselstiltagene ikke benyttes. Et eksempel på denne type af orlov er f.eks. orlov til ekstern stilling.

Læs mere på https://rkintra.rk.dk/personale