Kredsstyrelsen

Kreds 017 Kredslogo2

I Rødovre Lærerforening har vi en TR-kredsstyrelse. 
Din tillidsrepræsentant på skolen er medlem af kredsstyrelsen.
Kredsstyrelsen er den politiske del af den faglige forening.

I kredsstyrelsen sidder også formand, næstformand og kasserer for Rødovre Lærerforening. Desuden er fællestillidsrepræsentanten, såfremt denne ikke er blandt de ovennævnte, også repræsenteret. De er valgt på generalforsamlingen i lige år.

I kredsstyrelsen sidder flg. medlemmer:

Kredsformand Anders Liltorp Generalforsamlingsvalgt
Næstformand* Jens-Halvor Zoffmann Generalforsamlingsvalgt
Kasserer Niels Abrahamsen Generalforsamlingsvalgt
TR Maria Liltorp Tinderhøj Skole
TR Birte Dalsgaard Valhøj Skole
TR Kenneth Gundersen Hendriksholm Skole
TR Marie Würtzen Islev Skole
TR Carsten Eriksen Nyager Skole
TR Per Terry Rødovre Skole
TR Mads Troelsø Skovmoseskolen
 Fællestillidsrep.  Jens-Halvor Zoffmann  (Tinderhøj Skole)
     

 Forretningsudvalget udgøres af: Anders Liltorp, Birte Dalsgaard, Niels Abrahamsen, Mads Troelsøe og Jens-Halvor Zoffmann.


* Valgt som delegeret på generalforsamlingen og som næstformand af kredsstyrelsen.

Kredsstyrelsens forrretningsorden
Kredsstyrelsens Vision og Strategi 2018 - 2020