Sygdom

Sygemelding
Ved sygdom skal du meddele din arbejdsgiver senest ved din arbejdstids begyndelse, at du på grund af sygdom er forhindret at møde på arbejde.
Løn under sygdom
Du er berettiget til fuld løn under sygdom fra din første fraværsdag.
Sygesamtale
Den 5.oktober 2009 ændredes reglerne for sygedagpenge.
Det har fået betydning for langtidssygemeldte.
Senest efter 4 uger sygdom skal arbejdsgiveren indkalde den syge til en såkaldt §7a-samtale (i Rødovre kaldet en Statussamtale) for at afdække, hvordan og hvornår den sygemeldte kan vende tilbage til arbejdet. Samtalen foregår hos arbejdsgiveren, men hvis sygdommen eller andet ikke muliggør dette, kan samtalen afholdes telefonisk.
Som supplement til dette har Rødovre Kommune vedtaget retningslinier for syge og fravær. Af disse fremgår det blandt andet, at lederen skal afholde en omsorgssamtale senest efter 3 sygemeldinger/14 dages sygefravær inden for 3 måneder (løbende) for at afdække, om det er muligt at gøre noget aktivt for at nedbringe sygefraværet.
Du kan hente de gældende retningslinier på RK Intra eller hos din TR eller leder. Det er desværre pt ikke muligt at linke til dem.
(se endvidere linkene til højre om reglerne ved sygdom)

Mulighedserklæring/friattest
Den tidligere varighedserklæring (kaldet lægeattest) er nu erstattet af enten en mulighedserklæring eller en friattest.
Mulighedserklæringen udarbejdes af arbejdstager og arbejdsgiver i fællesskab og efterfølgende af egen læge.
Friattesten minder meget om den tilligere varighedsattest (kaldet lægeattest).
Udgiften til begge typer attester skal din arbejdsgiver dække - evt. efter, at du har lagt pengene ud, hvor dit udlæg så efterfølgende udbetales sammen med lønnen.
(se linkene til højre om mulighedserklæring og friattest)

Sygdom i forbindelse med din ferie (se linket til højre)

VIGTIGT! Kontakt altid kredskontoret ved længerevarende sygdom.

 

Rødovre Kommunes sundhedsordning

Sundhedsordningen består er en række forskellige tilbud, som du kan bruge i forbindelse med din ansættelse i Rødovre Kommune. Kontakt din tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller skolens leder.