Barsel

Foraeldre Med Barn 570251

Regler 
Via linket "Barsel - DLF" kan du læse om reglerne for barsel. 
For DLF's medlemmer, der er i arbejde, giver overenskomsten yderligere fordele, fx. i form af en gruppelivs- og pensionsordning under hele barselsorloven samt fuld optjening af løn under efterfølgende ferie, såfremt man fortsat er ansat hos samme arbejdsgiver.
Kontingentnedsættelse
Du har mulighed for at få nedsat dit kontingent til Danmarks Lærerforening i den del af barslen, hvor du modtager dagpenge. Du skal søge om nedsættelse inden perioden på dagpenge begynder, da du ikke får bevilget kontingentnedsættelse med tilbagevirkende kraft. 

Du søger om nedsat kontingent ved at sende en mail til medlemsservice@dlf.org

VIGTIGT! Personlig rådgivning

Vi anbefaler vordende forældre, der er medlemmer af Rødovre Lærerforening, at kontakte kredskontoret for at lave en aftale om et personligt møde med vores sagsbehandler på området, inden I afleverer skemaet "Afholdelse af barselorlov" til arbejdsgiveren. Det skema får du hos arbejdsgiver.
 


Links
Rødovre Kommunes skema for barselafholdelse