Pension for tjenestemænd

Pensionen for tjenestemænd i folkeskolen (den lukkede gruppe) administreres af staten og beregnes på nedenstående grundlag:

  • Antal optjente hele "pensionsår", hvor ét pensionsår svarer til ansættelse på fuld tid i ét år.
  • Løntrins-indplaceringen ved fratrædelsen; men pensionen beregnes på grundlag af det statslige lønsystem (skalatrin).
  • Alderen ved fratrædelsen.

Tjenestemandspensionen indeholder også andre ydelser i form af sygepension, børnepension samt enke/enkemandspension.

(se din personlige pensionsoversigt via linket til højre - det kræver NemID-adgang)

Kontakt altid kredskontoret
Inden du træffer den endelige beslutning om at opsige din tjenestemandsstilling, bør du kontakte kredskontoret blandt andet for at få den seneste information samt få beregnet det optimale tidspunkt for din fratræden.

Hjælp til beregning
Hvis du vil have hjælp til at beregne din fremtidige pension på en given aftrædelsesdato, er du velkommen til at kontakte kredskontoret og få en aftale med én af kredsens sagsbehandlere. Til selve mødet beder vi dig medbringe dit NemID-nøglekort, idet NemID er eneste logon til din personlige pensionsoversigt, som man kan få adgang til via linket til højre.