Pension for overenskomstansatte

Overenskomstansattes pension indbetales til og administreres af Lærernes Pension, LP. På deres hjemmeside kan du blandt andet se dine personlige pensionsforhold.
Hos LP kan man få personlig rådgivning om sin pension. Endvidere afholder LP informationsmøder, som man som +57-årig bør deltage i.

 (se nærmere via linket til højre)

Kort om overenskomstpensionen
Grundlaget for overenskomstpensionen er, at jo større beløb og jo tidligere indbetalt - desto større pensionsudbetaling.
Pensionsordningen omfatter mange forskellige typer af ydelser, fx børnepension, pension ved sygdom og pension til ægtefællen ved dødsfald.
Som månedslønnet overenskomstansat skal arbejdsgiveren automatisk indbetale 17,3% (17,9 % hvis man fravælger fritvalgstillæg) af den pensionsgivende løn ("93-grp." dog 19,8 %). Det vil fremgå af lønsedlen, og hvis ikke, bør du straks henvende dig til din TR eller til lønkontoret.

Det er muligt, at indbetale mere til din pension via lønnen. Det kan være en fordel, hvis du har planer om ekstra pensionsindbetalinger, i det du så sparer administrationsomkostninger på "den anden pension". Kontakt LP for at blive klogere på dette.

Ved den første indbetaling til LP oprettes en konto for den enkelte. Man skal altså ikke selv henvende sig for at oprette kontoen. På LP's hjemmeside er der meget information at hente, herunder oversigter over dine indbetalinger. Det er en rigtig god idé at kontrollere oversigterne løbende, fordi det efter nogen tid kan være vanskeligt at finde og rette eventuelle fejl.
Når du omfattes af en obligatorisk pensionsordning i LP, skal du udfylde og underskrive en indmeldelsesblanket. En del af indmeldelsesblanketten er en kortfattet personlig helbredserklæring.
Hvis du ikke indsender din indmeldelsesblanket, kender de ikke din helbredstilstand, og din pensionsordning i LP vil blive oprettet uden de forsikringsdækninger ved invaliditet eller død, som du normalt kunne være berettiget til.

Der gælder særlige lempelige regler for helbredsbedømmelse i LP. Langt de fleste, der indsender indmeldelsesblanketten med helbredsoplysninger, får forsikringsdækning ved invaliditet eller død på normale vilkår.