Arbejdsliv Psykisk arbejdsmiljø - sådan håndterer vi det i Rødovre

Stress

Vi bliver alle fra tid til anden ramt af arbejdspres. Er vi ramt af arbejdspres over en længere periode, uden at vi har tilstrækkeligt med indflydelse på det eller en oplevelse af, at det vi gør, giver mening, så kan arbejdspresset "sætte sig" og gøre os syge. I så fald er vigtigt, at du rækker hånden ud og beder om hjælp.

Rødovre Kommunes retningslinje har følgende om stress:

Stress:

Vi bliver alle fra tid til anden ramt af arbejdspres. Er vi ramt af arbejdspres over en længere periode, uden at vi har tilstrækkeligt med indflydelse på det eller en oplevelse af, at det vi gør, giver mening, så kan arbejdspresset "sætte sig" og gøre os syge. I så fald er vigtigt, at du rækker hånden ud og beder om hjælp. 

Handlemuligheder når en medarbejder er blevet syg af stress  

Når en medarbejder er blevet syg af stress, skal der iværksættes et handlingsforløb. Det kan være hensigtsmæssigt, at medtænke både forhold på arbejdspladsen og private forhold i et handlingsforløb, da den nødvendige støtte, der skal gives i forbindelse med stressbetinget sygdom, skal komme fra begge steder. 

Helt akut fjernes kravene til den stressramte med det samme i et samarbejde med nærmeste leder, sikkerheds- og tillidsrepræsentant samt kolleger. Herudover kan der bl.a. henvises til psykolog jf. nedenstående.

Når den stressramte kollega vender tilbage til arbejdspladsen, evt. som delvis raskmeldt, har både ledelsen, sikkerheds- og tillidsrepræsentanten samt kollegerne et ansvar for at støtte medarbejderen i at komme i gang igen. Her er det væsentligt at forholde sig til medarbejderens mængde af arbejdsopgaver, ligesom andre arbejdsopgaver end dem, der bidrog til belastningen, skal overvejes.

Se nærmere i bilag 4: ”Forslag til handlinger hvis en medarbejder er stressramt”. 

Beredskab ved stress

  • Personale & Udvikling i Økonomi- og Personaleforvaltningen har en koordinerende funktion i forhold til indsatsen overfor den enkelte medarbejder og er sparringspartner for ledere, sikkerheds- og tillidsrepræsentanter i konkrete stressrelaterede sager.
  • Er en medarbejder blevet syg af stress kan der, via egen leder/forvaltning, bevilges psykologbistand. Se nærmere retningslinjer i personalepolitikken ”Psykologisk krisehjælp”

NB: Arbejdet med stresspolitikken i Rødovre Kommune er inspireret af Center for stress.

 

Log ind og læs mere på https://rkintra.rk.dk/personale