Læringsfællesskaber for alle

Drengkedafdet
"Vi har naturligvis afsendt høringssvar og vi er kommet med et konkret og løsningsorienteret forslag, som vi virkelig håber lokalpolitikerne tager positivt imod. Forslaget handler om vores mest udsatte børn og forældre i folkeskolen, så vi skal finde den løsning vi alle kan stå inde for. Nu afventer vi hvad forvaltningen vil indstille til politisk behandling og krydser fingre.", udtaler Anders Liltorp, formand for Rødovre Lærerforening.

Den fulde sagsfremstilling om "Læringsfællesskaber for alle" kan læses fra torsdag den 7. marts kl. 17.00 på:

https://www.rk.dk/politik/politiske-udvalg/boerne-og-skoleudvalget/

Emner

Målgruppe